Vårt Team Uppdrag

Changement startade 2004 med syfte att fylla behovet av en tillfällig chef. Då var begreppet ”interim management” nytt och ganska okänt. Idag är det en självklar del det flexibla arbetslivet. När en organisation växer eller förändras uppstår ibland en situation där man kan behöva hjälp att se vad som behöver förändras för att komma till nästa nivå — då är Changement den perfekta lösningen. 

På Changement är vi specialister på att implementera förändring på ett effektivt sätt. Vi vet hur man genomför en, ibland smärtsamt, förändring och kan hjälpa personerna i teamet att anpassa sig och acceptera förändringen. 

Ibland behövs ytterligare kompetenser för att komma i mål med uppdraget. Vi på Changement samarbetar bland annat med Elastic Minds som också har fokus på ledarskap och omställning.

Changement är baserat i Stockholmsregionen där vi genomför merparten av våra uppdrag.

Changement hjälper organisationer att förändras på riktigt.

Vårt team

Anna Morin

Anna har verkat som VD och Business Controller under mer än 20 år. Anna har bred och lång erfarenhet av att skapa och bibehålla tillväxt i entreprenörsdrivna bolag.

En av de främsta egenskaperna som Anna besitter är hennes förmåga att förstå styrelsens affärsplan och omsätta den till mätbara och effektiva arbetssätt i organisation och företagsledning.

Anna har hjälpt många bolag att skapa metoder och verktyg för organisationen att styra och följa upp sina resultat.

Annas ansvarsområden har varit expansion, strategi, daglig ledare, personal och budgetansvar.

Anna är aktiv som styrelseordförande i Maskot Bildbyrå AB och Boosta Mat & Sälj AB. 

Anna är tillgänglig för fler styrelseuppdrag under 2021 företrädesvis i Stockholmsregionen.

Exempel på uppdrag

Flygresor.se — Business Controller, +5 år, Sveriges största sökmotor för flygresor. Ansvar bland annat för expansion till nya marknader, införandet av en fler automatiserade system inom online marknadsföring, införandet av en ekonometrisk modell.

Go Group Nordic AB (f.d Audumbla), Vice koncernchef, +2 år. Ansvarade, tillsammans med koncernchefen, för att ta fram en ny strategi för gruppen och därmed vända koncernens förlustsiffror till vinst. Personalansvar mot ekonomi-, IT och dotterbolagschefer. Ledde arbetet med att skapa en ny struktur med fokus på dotterbolagen. Ansvarade för genomförandet av MBO. Agerade tidvis och vid behov som VD eller liknande stöd i enskilda dotterbolag. Ordinarie styrelseledamot i samtliga dotterbolag.

VD +20 år i ledande befattning. Online fokuserade företag (webbyråer, onlinetjänster) och kommunikationsföretag (reklam och PR). Ansvar för expansion, strategi, daglig ledare, personal och budgetansvar.