Exempel på tidigare uppdrag

 • 2012, april-maj, Star PR Group, Stockholm
  Försök till rekonstruktion av bolaget. Behjälplig i avvecklingen av hela den nordiska gruppen.
 • 2010 - 2011, Fido Film AB, Stockholm
  COO med ansvar för uppbyggnad av processer, lednings-, tillväxt- och personalfrågor. Diskussionspartner åt ägarna.
 • 2010 Eniro, Stockholm
  Genomförde en Nordisk undersökning och skrev en rapport om produkter mot- och hanteringen av stora kunder på uppdrag av koncernledningen.
 • 2008 Familjen Sthlm AB, Stockholm
  Byråchef med ansvar för lednings-, tillväxt- och personalfrågor. Diskussionspartner åt ägarna.
 • 2007 - 2008 United Spaces Stockholm AB, Stockholm
  VD med ansvar att vidareutveckla strategi, koncept och affärsmodell.
 • 2006 Schibsted A/S, Stockholm och Oslo
  Uppdrag att utreda möjligheten till samarbetsprojekt inom koncernen samt leda och genomföra dessa projekt.
 • 2005 Hittapunktse AB, Stockholm
  Kontorschef. Fokus på strukturfrågor i ett bolag i stark tillväxt. Bollplank åt nytillträdd VD.
 • 2004 - Maskot bildbyrå, Stockholm
  Styrelseordförande.
 • 2003 - 2005 go.group nordic AB, Stockholm
  Vice koncernchef. Fokus på "change management". Koncern med behov av nedskärning och strukturförändring. Huvuduppdrag har bestått i att skapa en ny struktur med fokus på de rörelsedrivande dotterbolagen samt att avveckla all personal och samtliga kostnader i moderbolaget. Jag har även, som en del av uppdraget, tidvis agerat som ledning i enskilda dotterbolag.
 • 2000 - 2003 Starsky AB, Stockholm
  VD. Uppbyggnad från start. Fokus på struktur- och ledningsfrågor.
 • 1997 - 2000 Futurniture, Stockholm
  VD och projektledare. Fokus på tillväxt-, struktur- och ledningsfrågor. Parallellt med traditionell projektledning.