Interim Management

En interimschef har ett tillfälligt och tidsbegränsat uppdrag. Exempel på uppdrag kan vara VD, platschef, administrativ chef.

En interimschef är en erfaren chef som är van att agera och genomföra den definierade uppgiften. Du kan förvänta dig effektivitet och resultat från dag ett.

Det är vanligt att ett företag hyr in en interimschef för att genomföra en förändring. Ibland kan det handla om ett företag som växer, en "startup" eller en nedläggning. Men det kan lika gärna handla om att två organisationer skall slås ihop. Eller så finns behovet av en interimschef under tiden man söker efter en permanent chef.

Kostnaden för en interimschef beror förstås på uppdragets art och varaktighet. Kostnadsnivån kan jämföras med totalkostnaden för en anställd chef (jmf. inklusive sociala avgifter, pensions- och hälsokostnader, övriga kostnader).

Vissa frågar sig varför man väljer att jobba som interimschef istället för att ta en permanent anställning? Svaret kan förstås variera men det är ett högst medvetet val. Man tycker om utmaningen, flexibiliteten och att ta risker.

Både små och medelstora företag kan hyra in en interimschef. På många mindre företag saknas chefer inom många områden. Det kan vara svårt att motivera kostnaden för en heltidsanställd chef inom ett visst område. I ett sådant läge kan en interimschef, 2-3 dagar per vecka under 6-12 månader vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Många frågar sig hur den fasta personalen påverkas av att det kommer in en interimschef. Svaret är att personalen, i de allra flesta fall, tycker att det är positivt. Med interimschefen kommer ny erfarenhet och kompetens och eftersom interimschefen är där under en begränsad period utgör hon/han inget hot.

När uppdraget är slutfört och du som beställare är nöjd slutar interimschefen och kostnaderna upphör. Kanske behöver du mera hjälp senare och då är det bara att slå en signal.

Är du intresserad av att hyra in en interimschef eller om du vill veta mer? Kontakta Changement!