Om Anna

Hej,
Det är jag som är Anna Morin, jag har under många år arbetat som VD på olika kommunikations- och kunskapsföretag.

I alla mina uppdrag har det funnits stort fokus på att genomföra förändringar.

Ibland har det handlat om att bygga upp en ny organisation från grunden, med allt vad det innebär av att skapa strukturkapital, rutiner och trygga intäktsströmmar.

I andra fall har det gällt en starkt växande organisation. med eftersatta behov inom alla administrativa delar.

I ett av mina uppdrag har jag agerat som vice koncernchef och haft som uppdrag att krympa och konsolidera en grupp företag inom kommunikationsbranschen.
Läs mer om uppdraget här.

Våren 2004 startade jag Changement, ett Interim Management företag!

Behöver ditt företag hjälp under en period? Växer ni snabbt eller ska ni slås samman med ett annat bolag? Behöver ni struktur för att klara kraven? Kontakta Changement.